ZHKH/MARCH
             &
   Reanimatie

ZHKH is een afkorting die staat voor Zelfhulp, Kameradenhulp. Het verwijst naar een concept dat in noodsituaties wordt toegepast om mensen te stimuleren elkaar te helpen en samen te werken met de professionele hulpdiensten.

ZHKH

ZHKH is een afkorting die staat voor Zelfhulp, Kameradenhulp. Het verwijst naar een concept dat in noodsituaties wordt toegepast om burgers te stimuleren elkaar te helpen en samen te werken met de professionele hulpdiensten.

Zelfhulp verwijst naar het vermogen van individuen om voor zichzelf te zorgen en kleine problemen op te lossen. Het moedigt mensen aan om proactief te zijn en hun eigen veiligheid en welzijn te waarborgen, bijvoorbeeld door een noodpakket bij de hand te hebben, EHBO-vaardigheden te leren en te weten hoe ze adequaat kunnen reageren in noodsituaties.

Kameradenhulp benadrukt het belang van solidariteit en onderlinge ondersteuning tussen burgers. Het moedigt mensen aan om elkaar te helpen in noodsituaties, zoals het verlenen van eerste hulp aan gewonden, het delen van middelen en het bieden van een helpende hand aan mensen in nood.

Hulpdiensten verwijst naar de professionele hulpverleners, zoals brandweer, ambulance en politie. Het benadrukt het belang van het samenwerken met deze hulpdiensten en het volgen van hun instructies om de veiligheid en efficiëntie van de noodevacuatie of -operatie te waarborgen.

Het ZHKH-concept benadrukt het belang van burgerbetrokkenheid en het vermogen van gemeenschappen om te reageren op noodsituaties. Het moedigt mensen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en die van anderen, en om samen te werken met hulpverleners om een effectieve en gecoördineerde respons te waarborgen.

MARCH

Het MARCH-protocol is een acroniem dat wordt gebruikt als een geheugensteuntje voor de volgorde van medische behandelingen bij noodgevallen, met name bij ernstige bloedingen. Het staat voor:

MMassive bleeding (massale bloeding): Hierbij is het belangrijk om onmiddellijk bloedingen te stoppen door directe druk uit te oefenen op de wond of door het gebruik van tourniquets of hemostatische verbanden.

AAirway (luchtweg): Het controleren en vrijhouden van de luchtweg om ervoor te zorgen dat de patiënt kan ademen. Dit kan het openen van de mond, het kantelen van het hoofd of het gebruik van een luchtwegbeademingsmasker omvatten.

RRespiration (ademhaling): Het controleren en ondersteunen van de ademhaling van de patiënt. Dit kan het geven van beademing, het controleren van de ademhalingssnelheid en het controleren op obstructies omvatten.

CCirculation (circulatie): Het controleren van de bloedsomloop en het ondersteunen van de bloeddruk en de hartslag van de patiënt. Dit kan het toedienen van intraveneuze vloeistoffen, het controleren van de polsslag en het gebruik van borstcompressies omvatten.

HHypothermia (onderkoeling): Het voorkomen of behandelen van onderkoeling bij de patiënt. Dit kan worden bereikt door het bedekken van de patiënt met dekens en het zorgen voor een warme omgeving.

Het MARCH-protocol is ontworpen als een systematische aanpak om snel en effectief te handelen in noodsituaties waarbij levensbedreigende bloedingen optreden. Door de stappen van het protocol te volgen, kan medische hulpverlening georganiseerd en gestroomlijnd worden, waardoor de overlevingskansen van het slachtoffer worden vergroot. Het protocol wordt vaak gebruikt in militaire en traumagerelateerde situaties, maar kan ook worden toegepast in andere noodsituaties waarbij snelle medische interventie vereist is.

Reanimatie

Reanimatie, ook bekend als cardiopulmonale reanimatie (CPR), is een levensreddende procedure die wordt uitgevoerd bij iemand wiens hart is gestopt of die geen adem meer kan halen. Het proces bestaat uit borstcompressies en beademingen die de bloedsomloop en de zuurstoftoevoer naar de hersenen helpen herstellen tot gespecialiseerde medische hulp arriveert.

Het belang van reanimatie kan niet worden onderschat. Bij een plotselinge hartstilstand is de tijd van het grootste belang. Elke minuut zonder reanimatie vermindert de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk. Daarom is het belangrijk om te weten hoe te reageren in dergelijke noodsituaties.

Hier zijn de basisstappen van reanimatie:

1. Veiligheid Eerst: Controleer de veiligheid van de omgeving voordat u hulp biedt.

2. Controleer het Bewustzijn: Schud voorzichtig aan de schouders en vraag luid of de persoon in orde is.

3. Roep om Hulp: Als er geen reactie is, roep dan om hulp of vraag iemand anders om het alarmnummer te bellen en een AED (Automatische Externe Defibrillator) te halen.

4. Start Borstcompressies: Plaats de hiel van één hand in het midden van de borst van het slachtoffer. Plaats je andere hand bovenop de eerste en verstrengel je vingers. Geef krachtige compressies, ongeveer 5 cm diep en in een tempo van ongeveer 100 tot 120 compressies per minuut.

5. Beademingen: Open de luchtweg van het slachtoffer door het hoofd voorzichtig naar achteren te kantelen en de kin omhoog te tillen. Geef 2 beademingen en ga dan door met borstcompressies.

6. Gebruik een AED: Zodra een AED beschikbaar is, volg dan de instructies van het apparaat.

Het leren van reanimatie kan letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood. Verschillende organisaties bieden reanimatiecursussen aan, en het wordt sterk aangeraden om deze vaardigheid te leren en te oefenen.

Hoewel het hopen is dat je nooit in de situatie komt waarin je reanimatie moet toepassen, is het een onbetaalbare vaardigheid om te hebben in geval van nood. Het kan jou in staat stellen om een leven te redden wanneer elke seconde telt.

Neem contact met ons op voor ons cursus aanbod.

{

Een leven redden maakt niet altijd een held van je. Maar een held zijn betekent altijd proberen een leven te redden.

Links

Warrior Fit
Seven Heavens Coaching

SCUTUM – SWC

Head Office

Sluisstraat 146
9581 JH Musselkanaal
Netherlands

Call us

+31 624160626

Email us

contact@scutum.expert